Як знати, якщо їж достатньо калорій для росту м'язів?

Чи є які-сервісів пропонують долар витрат усереднення підхід до биткоин, інвестування, тобто щось на зразок індексу трекер фонд, який купує певну кількість на регулярній основі? Якщо немає, є якісь причини, чому така служба не може існувати:

  • Чи існують які-небудь теоретичні недоліки, тобто нічого конкретного про актив, який відлякує такий спосіб інвестування?
  • Існують технічні обмеження, наприклад, є обмеження по виплаті органами, які заважали б зробити регулярний платіж з PayPal на Dwolla, з Dwolla в обмін, після покупки монет, в автоматичному режимі?
+386
Khoerul Marzuqin 2 січ. 2010 р., 16:59:06
23 відповідей

Як я можу відобразити файл/var/виконати/через utmp ,в/var/журнал/wtmp ЗА ,в/var/журнал/btmp з допомогою кішки. у той час як я намагаюся відобразити їх , я отримую деякі інші персонажі. Ось результат я отримую при спробі прочитати файли:

Джай@Франк-Джай:~$ кіт /ВАР/виконати/через utmp
~~~reboot3.8.0-26-genericf�м%р 2~~~runlevel3.8.0-26-genericf�питання
� �tty44LOGIN�f�Q�tty55LOGIN�f�Q�tty22LOGIN�f�Q�tty33LOGIN�f�Q�tty66LOGIN�f�Q�tty11LOGIN�k�Qtty7:0jai:0y�Q
 ��оч/0/0jai:0.0�{�QFQjai@Франк-Джай:~$ кіт /ВАР/лог/wtmp за
~~~reboot3.8.0-19-універсальний��питання�б
2~~~runlevel3.8.0-19-універсальний��питання�с
*tty44LOGIN*��Q0tty55LOGIN0��Q:tty22LOGIN:��Q;tty33LOGIN;��Q=tty66LOGIN=��Q"tty11LOGIN"��Q�pts/1/1jai:0.0��Q�Д оч/1/1jai��питання��� ПТС/1/1jai:0,0 Т��питання�� ПЦ/2/2jai:0.0���питання
� ПТС/3/3jai:0.0`��Qpts/3/3jaib��Qpts/1/1jai"��питання
ПЦ/2/2jai"��Q62~~~ру*tty44*;��питання�0tty550;��питання�:tty22:;��питання�;tty33;;��кв. м=tty66=;��питання�
"tty11";��Ql,~~~shutdown3.8.0-19-genericH��Qz�~~~reboot3.8.0-26-generic���Q-�2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q�ctty44LOGINc���Qjtty55LOGINj���Qutty22LOGINu���Qvtty33LOGINv���Qytty66LOGINy���Q?tty11LOGIN?���Q02~~~runlevel3.8.���Q. 0-26-generic
ctty44c���Qjtty55j���Qutty22u���Qvtty33v���Qytty66y���Q?tty11?���Q�~~~shutdown3.8.0-26-generic���Q�~~~reboot3.8.0-26-genericʩ�stty44LOGINsʩ�Qztty55LOGINzʩ�Q�tty22LOGIN��Qtty33LOGIN�Q�tty66LOGIN��QCtty11LOGINC�Qpts/0/0jai:0.0 B��Qp�
оч/1/1jai:0.0��QOpts/1/1jai��питання(з
ptspts/1/1jai��питання"оч/0/0jai;�питання�
stty44s�в�питання��ztty55z�в�питання��я�tty22��в�питання��ntty33�в�КЗ�26-Ге�tty66��в�дані
Ctty11C�В�КЗ
~~~shutdown3.8.0-26-універсальний�в�питання
 �~~~reboot3.8.0-26-універсальний електронний�Питання�2~~~runlevel3.8.0-26-універсальний електронний�питання�iMtty44LOGINM е�QStty55LOGINS е�м]tty22LOGIN] е�м^tty33LOGIN^ е�вопрос'tty66LOGIN е�питання�tty11LOGIN�#е�ЯЖ
оч/0/0jai:0.0 Л�Питання�#
pts/0/0jai:0.0:t�Q#;pts/0/0jai߂�QO|02~~~runlevel3.8.0-26-generic߂�Qu�Mtty44M߂�QStty55S߂�Q]tty22]߂�Q^tty33^߂�Q'tty66'߂�Q� �tty11�߂�питання�Д ~~~shutdown3.8.0-26-універсальний���питання
 ~~~reboot3.8.0-26-generic���Q�2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q[�ktty44LOGINk���Qqtty55LOGINq���Q{tty22LOGIN{���Q|tty33LOpts/2/2jaiL��Q��62~~~runlevel3.8.0-26-genericL��Q��ktty44kL��Qqtty55qL��Q{tty22{L��ДУ |tty33|Л��Д@
 �tty66�Л��М� �tty11�Л��М�М ~~~shutdown3.8.utty44LOGINuW��Q}tty55LOGIN}W��Qtty22LOGINW��Q�tty33LOGIN�W��Q�tty66pts/0/0jai:0.0���Qpts/0/0jaiv��Ql�02~~~runlevel3.8.0-26-genericv��Q�butty44uv��Q1
К4 }tty55}у��
tty22v��питання*

�tty33�в��питання і
�tty66�в��К3
�tty11�в��питання�
~~~shutdown3.8.0-26-універсальний���семо%~~~reboot3.8.0-26-універсальний���питання
y2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q��tty44LOGIN���Q�tty55LOGIN����Q�tty22LOGIN����Q�tty33LOGIN����Q�tty66LOGIN����Q�tty11LOGIN����Q02~~~runleveltty44]��Q��tty55�]��Q��tty22�]��Q��tty33�]��Q��tty66�]��QE�tty11�]��Q��~~~shutdown3.8.0-26-genericj��Q�Q~~~reboot3.8.0-26-genericC��QQ�
2~~~runleveltty44LOGINlC��Qptty55LOGINpC��Qvtty22LOGINvC��Qwtty33LOGINwD��Qytty66LOGINyD��Q�tty11LOGIN�E��Q62~~~runlevel3.8.0-26-generice��Qltty44lf��Q
)ptty55pf��Q4vtty22vf��вопрос�7wtty33wf��вопрос�=ytty66yf��вопрос�Б�tty11�Ф��вопрос�^~~~shutdown3.8.0-26-дженерики��вопрос
~~~reboot3.8.0-26-genericZ?�Qغ2~~~runlevel3.8.0-26-genericZ?�Q��tty44LOGINZ?�Q�tty55LOGIN�Z?�Q�tty22LOGIN�Z?�Q�tty33LOGIN�Z?�Q�tty66LOGIN�Z?�Q�tty11LOGIN�[?�Q62~~~runlevel3.8.0-26-generich?�QCtty44h?�Питання �tty55�h?�Qm�tty22�h?�Q9�tty33�h?�Q��tty66�h?�Q�tty11�h?�Q��~~~shutdown3.8.0-26-generick?�Q5~~~reboot3.8.0-26-generic��Q�>2~~~runlevel3.8.0-26-generic��Q�4utty44LOGINu��Q{tty55LOGIN{��Q�tty22LOGIN���Q�tty33LOGIN���Q�tty66LOGIN���Q�tty11LOGIN���Q02~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q�utty44u���Q�{tty55{���Q��tty22����Q�tty33����Q��tty66����Q�tty11����Q"~~~shutdown3.8.0-26-generic���Q(
~~~reboot3.8.0-26-generic���Q=2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q�;etty44LOGINe���Qjtty55LOGINj���Qttty22LOGINt���Qztty33LOGINz���Q�tty66LOGIN����Q�tty11LOGIN����Q�pts/0/0jai:0.0[j�QE5
 pts/0/0jai�m�Q�pts/0/0jai:0.0�m�Q�pts/0/0jain�Q��62~~~runlevel3.8.0-26-generic0n�Q��etty44e0n�Qjtty55j0n�Q� ttty22t0n�питання
 � ztty33z0n�р'� �tty66�0н�Д@� �tty11�0н�Цюй� ~~~shutdown3.8.0-26-generic>n�Q��~~~reboot3.8.0-26-generic�+�Q�S2~~~runlevel3.8.0-26-generic�+�Q�{tty44LOGIN{�+�Q�tty55LOGIN��+�Q�tty22LOGIN��+�Q�tty33LOGIN��+�Q�tty66LOGIN��+�Q�tty11LOGIN��+�дь оч/0/0jai:0.0<,�Qpts/0/0jaih��r�
62~~~runlevel3.8.0-26-універсальний��питання?�{tty44{��Кварти
�tty55���Д@ю
�tty22���QPW
�tty33���QIY
�tty66���ГВ[
�tty11���питання�Дж
~~~shutdown3.8.0-26-generic�Q~~~reboot3.8.0-26-generic�_�Q��2~~~runlevel3.8.0-26-generic�_�Q9bhtty44LOGINh�_�Qltty55LOGINl�_�Qtty22LOGIN�_�Q�tty33LOGIN��_�Q�tty66LOGIN��_�Q�tty11LOGIN��_�Q02~~~runlevel3.8.0-26-generic�_�Q@htty44h�_�Q�ltty55l�_�QJtty22�_�Q+�tty33��_�Q��tty66��_�Q��tty11��_Y~~~shutdown3.8.0-26-generic�_�Qc�~~~reboot3.8.0-26-generic���Q�D2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q7yktty44LOGINk���Qstty55LOGINs���Q�tty22LOGIN����Q�tty33LOGIN����Q�tty66LOGIN����Q�tty11LOGIN����QG
pts/0/0jai:0.0�-�Q��ktty44k&D�Q�stty55s&D�Q��tty22�&D�Q��tty33�&D�Q<�tty66�&D�Q4�tty11�&D�Q'e~~~shutdown3.8.0-26-generic)D�Q�m
~~~reboot3.8.0-26-generic�Q&�2~~~runlevel3.8.0-26-generic�Q�4ktty44LOGINk�Qptty55LOGINp�Q{tty22LOGIN{�Q|tty33LOGIN|�Q~tty66LOGIN~�Q�tty11LOGIN��h�Q02~~~runlevel3.8.0-26-generic�k�Q�1
ktty44k�k�Q�ptty55p�k�Q�{tty22{�k�Q�|tty33|�k�Q~tty66~�k�Q�tty11��k�Q�~~~shutdown3.8.0-26-generic�k�Q�~~~reboot3.8.0-26-generic���Q|2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q3�tty44LOGIN����Qtty55LOGIN���Q�tty22LOGIN����Q�tty33LOGIN����Q�tty66LOGIN����Q�tty11LOGIN����Qo
�tty44����Qtty55����tty22����Q��tty33����Q��tty66����Q��tty11����Q��~~~shutdown3.8.0-26-generic���Qm�
~~~reboot3.8.0-26-generic�Q�2~~~runlevel3.8.0-26-generic�Q*�ptty44LOGINp�Qvtty55LOGINv�Q�tty22LOGIN��Q�tty33LOG�tty44LOGIN�Qv�Q�tty55LOGIN�Qv�Q�tty22LOGIN�Qv�Q�tty33LOGIN�Qv�Q�t0#pts/4/4jai:0.0��Qt`�)pts/1/1root:0.0%��Qpts/1/1root~��Q'1pts/4/4jai���Q�02�tty44�i��Q?��tty55�i��Q�tty22�i��Q�tty33�i��Q�tty66�i��Q�tty11�i��Q~~~shutdown3.8.0-26-genericy��Q��~~~reboot3.8.0-26-generic���Q<2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q�Yotty44LOGINo���Qttty55LOGINt���Qztty22LOGINz���Q{tty33LOGIN{���Qtty66LOGIN���Q�tty11LOGIN����Q�
оч/0/0jai:0.0 Р(�QDhpts/0/0jaiN*�питання��
02~~~runlevel3.8.0-26-generic7>�Q֯
otty44o8>�Q�ttty55t8>�Q�ztty22z8>�Q�{tty33{8>�Q5tty668>�Q7�tty11�8>�Qk�~~~shutdown3.8.0-26-genericG>�Q�F~~~reboot3.8.0-26-generic���QZ<2~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q�%Ptty44LOGINP���QTtty55LOGINT���QZtty22LOGINZ���Q[tty33LOGIN[���Q^tty66~~~shutdown3.8.0-26-generic��Q��~~~reboot3.8.0-26-generict��Q(sy44P��Q�%
2~~~runlevel3.8.0-26-generict��Питання�3
Ptty44LOGINPt��QTtty55LOGINTt��QZtty22LOGINZt��Q[tty33LOGIN[t��Q^tty66LOGIN^t��Q�tty11LOGIN�v��Q�pts/0/0jai:0.0���Qb�pts/1/1jai:0.0���Q��pts/0/0jai���Q��pts/1/1jai���Q�02~~~runlevel3.8.0-26-genericU��Q$:
 Ptty44PV��QTtty55TV��Q�Ztty22ZV��Q[tty33[V��^tty66^V��Q�tty11�V��Q��~~~shutdown3.8.0-26-generice��Q�&~~~reboot3.8.0-26-genericX �К2~~~runlevel3.8.0-26-genericX �скорострільний�Ytty44LOGINYX �м]tty55LOGIN]х �Qctty22LOGINcX �Qetty33LOGINeX �Qitty66LOGINiX �питання�tty11LOGIN�р �Qpts/0/0jai:0.0�
�QlU �Д@�оч/1/1jai:0.0
 ПТС/1/1jaii�питання�л pts/0/0jaik�Q��n(pts/0/0jai:0.0��Qpts/0/0jai�#�QB02~Ytty44Y�k�Q�(]tty55]�k�Q|1ctty22c�k�Q�Setty33e�k�Q�Witty66i�k�Q�[�tty11��k�Q7�~~~shutdown3.8.0-26-generic�k�QL�~~~reboot3.8.0-26-generic��QMG
2~~~runlevel3.8.0-26-універсальний��питання�
�tty44LOGIN���вопрос�tty55LOGIN���вопрос�tty22LOGIN���вопрос�tty33LOGIN���вопрос�tty66LOGIN���QEtty11LOGINE��вопрос� ПТС/1/1jai:0.0���питання�год оч/1/1jaiW��Ст.
�tty55�^��Q�tty22�^��Q�tty33�^��Q�tty66�^��QEtty11E^��Q�~~~shutdown3.8.0-26-genericr��Q�t~~~reboot3.8.0-26-generic��Q!Q
2~~~runlevel3.8.0-26-універсальний��Ду
rtty44LOGINr��Qvtty55LOGINv��м|tty22LOGIN|��м}tty33LOGIN}��питання�tty66LOGIN���Qxtty11LOGINx��питання� ПТС/1/1jai:0.0�питання�� оч/2/2jai:0.0 Про'&�QiO
 � ПТС/3/3jai:0.0�'�м~ПЦ/2/2jai�,�м/ВТС/3/3jai�,�питання��ПТС/1/1jai2�Qʸ%оч/�/2jai:0.0 О.;�Qpts/2/2jail<�м
7pts/2/2jai:0.0�П�М(Вт
7pts/4/4jai:0.0�питання�питання'�
ПЦ/2/2jai�[�Qpts/4/4jai�[�м�и02~~~runlevel3.8.0-26-універсальний�]�питання�rtty44r�]�питання�
vtty55v�]�питання��
|tty22|�]�Qպ
}tty33}�]�В9�
�tty66��]�питання��
xtty11x�]�питання�
~~~shutdown3.8.0-26-універсальний�]�питання��~~~reboot3.8.0-26-загальна^�м|� 2~~~runlevel3.8.0-26-загальна^�питання�� �tty44LOGIN�^�вопрос�tty55LOGIN�^�вопрос�tty22LOGIN�^�вопрос�tty33LOGIN�^�вопрос�tty66LOGIN�^�вопрос�tty11LOGIN�^� питання 
оч/1/1jai:0.0�б�Qpts/1/1jai�з�Питання΋
62~~~runlevel3.8.0-26-generic�c�Q��tty44��c�Q5�tty55��c�Q��tty22��c�Q��tty33��c�Q��tty66��c�Q�tty11��c�Q##~~~shutdown3.8.0-26-generic
д�питання�~~~reboot3.8.0-26-genericI}�питання�
2~~~runlevel3.8.0-26-genericI}�В5<
�tty44LOGIN�I}�Q�tty55LOGIN�I}�Q�tty22LOGIN�I}�Q�tty33LOGIN�I}�Q�tty66LOGIN�I}�Q�tty11LOGIN�P}�Q~~~reboot3.8.0-26-generic1��Q�2~~~runlevel3.8.0-26-generic1��Q6�tty44LOGIN�1��Q�tty55LOGIN�1��Q�tty22LOGIN�1��Q�tty33LOGIN�1��Q�tty66LOGIN�1��Qtty11LOGIN6��QLpts/1/1jai:0.05*�Q��
ПТС/1/1jai�+�q1m переваги&оч/0/0jai:0.0�4�оч/0/0jai�5�Питання��02~~~runlevel3.8.0-26-родових=�з QQ#�tty44�=�питання�.
�tty55�=�Питання�1
�tty22�=�ФD4
�tty33�=�Питання�6
�tty66�=�9
tty11=�Щ$Ф
 ~~~shutdown3.8.0-26-родовых=�вопрос��~~~shutdown3.8.0-26-родовых=�вопрос�%~~~reboot3.8.0-26-родовые}��Щ)| 2~~~runlevel3.8.0-26-універсальний}��Q4D
�tty44LOGIN�}��вопрос�tty55LOGIN�}��вопрос�tty22LOGIN�}��вопрос�tty33LOGIN�}��вопрос�tty66LOGIN�}��Qtty11LOGIN���вопрос� ПТС/1/1jai:0,0 в��Qpts/1/1jai6��інтервалу QT�~~~reboot3.8.0-26-родових=��К2~~~runlevel3.8.0-26-родових=��питання:П �tty44LOGIN�=��Q�tty55LOGIN�=��Qtty22LOGIN=��Qtty33LOGIN=��Q�tty66LOGIN�=��Q�tty11LOGIN�C��Q02~~~runlevel3.8.0-26-generic���Q��tty44����Q�tty55����Q>tty22���Qtty33���Q~~~shutdown3.8.0-26-generic���Ql�~~~reboot3.8.0-26-genericf�Q%п 2~~~runlevel3.8.0-26-genericf�питання
� �tty44LOGIN�f�Q�tty55LOGIN�f�Q�tty22LOGIN�f�Q�tty33LOGIN�f�Q�tty66LOGIN�f�Q�tty11LOGIN�k�Q�pts/0/0jai:0.0�{�QFQjai@frank-Jai:~$ Джай@Франк-Джей:~$ судо кіт /ВАР/лог/btmp
+965
sofifafa 03 февр. '09 в 4:24

Я думаю, я знаю, що ви маєте на увазі, але це морозиво "хрумтить" тільки на поверхні? Якщо ваше морозиво буде хрусткою в його інтер'єр, а також, (який я не міг пояснити), я думаю, що це просто, як ви міркувати, вода в содової замерзає в кірку льоду навколо поверхні кульку морозива. Це могло б пояснити, чому це більш помітно, коли сода холодно.

+896
Ann Rosado 13 бер. 2013 р., 23:30:15
Інші відповіді

Пов'язані питання


Схожі питання

Кілька ідей, щоб додати відмінний відповідь Кая:

  • Провести ніч в будинку одного, хто має кішок. Бажано друг, який не чистий фрік. Якщо у вас є алергія, ви скоро дізнаєтеся.

  • Розглянути можливість заохочення кішки. Перевірте з укриттями в районі, щоб побачити, якщо вони потребують в прийомних сім'ях. Типовий сценарій може бути котом, який потребує соціалізації, для того, щоб зробити хорошу домашню тварину; ваша робота буде, щоб допомогти кішці подолати свій страх перед людьми. Через деякий час, кіт йде назад в притулок (або ви можете взяти його, якщо ви хочете). Якщо у вас є алергія на кішок, це напевно легкий (інакше ви б уже знали про це). При необхідності, ви можете повернути кішку рано, але ви також можете просто приймати антигістамінні препарати, поки кішка знаходиться з вами.

  • Або просто взяти кішку на випробувальний термін. Всі хороші притулки прийме тварину назад протягом розумного періоду часу. Я тільки взяв тиждень тому дві кішки (ура!) і бланк, який я підписав, сказав "Якщо з якої-небудь причини після того, як я взяти кішку, я не можу тримати його, я поверну його після попередньої домовленості".

Тести на алергію корисні, але вони можуть давати помилкові спрацьовування. У мене були тести на алергію робили багато років тому, і на додаток до сильної алергії на пилок, вона зазначила, у мене слабка алергія на кішок і деякі види трав. У мене є алергія на пил, але у мене були кішки більшу частину свого життя і ніколи не було ніякої реакції на них. Ні я ніколи не мав жодних проблем з травою будь-якого типу.

+804
dmathisen 29 квіт. 2019 р., 02:23:12

Я виріс, відкладаючи все це на мій попкорн і дуже люблю його. Нещодавно я дізналася, що ви також можете помістити його на салати, які є вінегрет і таке ж смачне. Чи існують інші поширені програми, які я не знаю?

До вашого відома - пивовари/харчові дріжджі != пекарських дріжджів

+771
Barbara Morris 17 січ. 2018 р., 21:29:21

Я скачав код для Nautilus зображення і через його конфігураційний файл, і я не думаю, що це можливо з конфігураційного файлу. Але, якщо відкрити Наутілус-зображення-зміна розміру.C і погляньте на рядок 320, ви побачите наступний код:

gchar *агду[6];
аргумент argv[0] = "/usr/Бен/конвертувати";
аргумент argv[1] = файл;
і argv[2] = "розмір";
з argv[3] = собств->розмір;
з argv[4] = new_filename;
агду[5] = null;

як ви бачите, це де аргументи для ImageMagick утиліту перетворення створюються. Я думаю, якщо ви зміните це таке, Це має вирішити вашу проблему:

gchar *агду[6];
аргумент argv[0] = "/usr/Бен/конвертувати";
аргумент argv[1] = файл;
і argv[2] = "розмір";
з argv[3] = собств->розмір;
з argv[4] = "смуги"
агду[5] = new_filename;

Відмова від відповідальності: я не пробував. Цей відповідь базується виключно на моєму обмеженому розумінні Наутілус перетворювач код зображення. Тому я б рекомендував зробити резервну копію ваших зображень перед використанням модифікованої версії.

+693
LMaker 27 лют. 2010 р., 20:51:29

Це у відповідь на кору...

В основному всі В його відповідь абсолютно невірний. Я б ігнорувати все, що він сказав. Забивався в кут і гарчати не може бути витлумачено як нічого крім того, що це. Відповідь на вашу собаку боятися в твоїй присутності і в новому будинку абсолютно не принести ще більше літніх собак в рівняння і, звичайно, не переміщати його в ще одне невідоме місце, як школа

Схоже, що він знущався над людиною, ви просто повинні бути терплячими і люблячими. Ви повинні годувати його, а не ваша дружина. Це допоможе облігацій цуценя з ви і повинні допомогти, якщо почувати себе більш впевнено у вашій присутності і вашої ролі в будинку. Не відправити його в школу для собак, це просто assinine.

Якщо він має таку поведінку це напевно не забув, просто згадуючи минулі зловживання, або, принаймні, згадуючи вас у присутності, щоб його боялися. Просто будьте тверді з ним, переконайтеся, що ви годуєте його за розкладом, два рази в день і що ти годував його. Не просто покласти їжу в миску і залиште її весь день.

Не підкупити його з частуваннями. Це дозволить посилити негативне поведінка. Просто будьте терплячі з собакою і якщо він приходить до вас дайте йому ласощі. Ви ніколи не повинні дати вашої собаці ласощі без причини, ми повинні завжди переконайтеся, що ваша собака знає, чому він винагороджується. Якщо не важко знати, яка поведінка собаки може інтерпретувати як "добрий".

+677
Amrit Tiwari 19 серп. 2010 р., 11:48:24

Ви могли б використовувати вошей і гребінь шукати і гнид. Моя сім'я і я колись-то їм після подорожі, і ми використовували оливкова олія і вош на гребінці, і вона працювала добре.

+669
akloboucnik 11 лип. 2015 р., 14:54:42

Є devilspie (або графічна версія, gdevilspie). Обидві версії можна встановити з Центру програмного забезпечення і дозволяють визначити правила зміни (серед іншого) розмір і положення відповідні вікна. На вікі спільноти можна почати використовувати їх.

Якщо ви використовуєте єдності (і, отже, не обов'язкові), є вікно плагіна, який по суті робить те ж саме. Для того, щоб відкрити його, встановити пакет compizconfig-налаштування-диспетчер і запустити цю команду. Якщо ви не можете знайти відповідного вікна плагін, переконайтеся, що з Compiz-Плагіни встановлені.

+655
DavidArmstrong 8 жовт. 2021 р., 15:38:37

Я додаю свою музику, що зберігається на диску NTFS в Rhythmbox. Він залишається в бібліотеці для цієї сесії. Однак, коли я перезапустити, все імпортне музика зникає з бібліотеки (навіть після установки диск NTFS, і відкриття потім в Rhythmbox). Бібліотеці зберігається і я не можу зробити плейлист.

Ця проблема загальна? Є рішення до нього?

+629
KMT 20 груд. 2014 р., 15:04:25

Можливі Дублікати:
Ubuntu Один Ліміт Одночасних Завантажень / Завантажень

У мене Ubuntu One для кде в кубунту 12.04. Кожен раз, коли я запустити його з нуля, електронної пошти та інших перестати працювати належним чином, даючи шкарпетки проблем. Що з'являються проблеми на всіх комп'ютерах в мережі і зупиняється, коли я перезавантажити маршрутизатор.

Проблема виникає тільки тоді, коли У1 syncronizing великою кількістю файлів одночасно, так що я вважаю, що у мене є проблема з порогом порти/сокети в моєму роутері.

Чи є спосіб, щоб обмежити їх в Ubuntu однієї конфігурації? Не могли б ви докласти максимум в розділі Параметри так само, як і завантаження/ліміт скачування?

Спасибі.

+621
Mansfield Jed 12 січ. 2017 р., 00:13:13

Запалення окістя тупа, пекучий або пульсуючий біль (не сверблять) на внутрішньої (медіальної) сторони гомілки в одній або обох ногах. Він з'являється в певний час після початку тренування і, як правило, зводиться швидко (в межах 15 хвилин) після припинення тренування. Тільки у важких випадках вона може зберігатися під час відпочинку.

Запалення окістя не виглядати як довгостроковий наслідок частого стуку в гомілках, але і як гострої реакції на вібраційне навантаження, як під час бігу.

Шкарпетки або щільно зашнурованная взуття може викликати свербіж, або із-за тісноти, в такому випадку набряклість буде видно, або через подразнення тканин.

+604
saileron 3 груд. 2010 р., 00:00:50

Вирішено: я насправді встановлена версія віртуальної вікні в центрі програмного забезпечення....у той час як версія з virtualbox.org сайт потрібен для підтримки USB (переконайтеся, що ви вибираєте Linux і відповідне ядро архітектури (тут посилання на скачування на сайті: https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads).

Я також повинен був виконати дії, рекомендовані @ачу тут (щоб додати себе в групу користувачів в VirtualBox): askubuntu.com/questions/25596/set-up-usb-for-virtualbox

Це чарівництво і допомогти вам створити свою віртуальну вікні працювати з USB-підключення. Удачі.

+572
cariova 24 вер. 2019 р., 20:29:41

На телефоні спробуйте увімкнути налагодження USB в Налаштування / Параметри розробника.

+430
Jim Chubbuck 26 серп. 2013 р., 21:22:22

Якщо ви використовуєте Compiz і перейдіть Система/Параметри/менеджер налаштувань Compizconfig" і привести до "стіл стінка" варіанти.

Переконайтеся, що ви використовуєте робочий стіл стіна, в іншому випадку ви можете використовувати "куб робочого столу" в цьому випадку ви повинні відкрити "обертати куб".

В обох випадках, спочатку переконайтеся, що прапорець, що дозволяє ця функція активована, то правильно налаштувати гарячі клавіші.

Якщо вони вже встановлені і клавіатурі не активує функцію, спробуйте іншу комбінацію. Будь ласка, повідомте, якщо це не допомогло, щоб шукати інше рішення.

До речі: якщо ви зміните клавіш і не можу повернутися до початкового екрана, де "налаштування CompizConfig менеджер", спробуйте використовувати супер + Е для того, щоб активувати "Експо", при відкритті ви можете вибрати на робочому столі, куди ви хочете йти за допомогою миші або рухаючи свій вибір за допомогою клавіш зі стрілками.

Удачі!

Скріншот поміщений тут для вас, щоб побачити робочий стіл розділ стіни прив'язка конфига. enter image description here

+409
ichi 20 вер. 2015 р., 07:19:25

MySQL-це трохи дивно, у тому, що якщо ви хочете увійти тільки з цього сервера це 'ім'я користувача'@'localhost' а, але якщо вам треба увійти в систему з іншого сервера також потрібно додати другу запис користувача 'ім'я користувача'@'IP-адресу', або 'ім'я користувача'@'%' для будь-якого вузла (не тільки з локального хоста), а потім надати права доступу кожного варіанту.

грант на бази даних mydb.* в 'ім'я користувача'@'localhost в'......... ; грант на бази даних mydb.* в 'ім'я користувача'@'%' ......; 
+331
Kumar Kumar 21 серп. 2015 р., 11:06:33

Не зберігайте кави в холодильнику для щоденного використання. Повторне відкриття і закриття контейнера на нижчих, ніж температура в приміщенні буде накопичуватися конденсат всередині може і на самі боби, погіршуючи смак. Я підтримую інші відповіді про використання щільною кришкою повітрі при кімнатній температурі. Це повинно тримати цілі боби свіжими довше, ніж на тиждень.

+318
ragaman 11 квіт. 2013 р., 11:28:49

Побачити Мако відповідь на це питання, в якому описано, як чорний список (ну, дійсно зняти) модуль, коли ви призупинити, а потім перезавантажити його при виході.

Також ви можете побачити мої конкретні редагувати /і т. д./За замовчуванням/ACPI-підтримка файлу у відповідь.

Ніяких гарантій з цими речами хоч. Можливо, вам доведеться трохи поекспериментувати, щоб отримати все це працює. У деяких випадках (Соні підключення карти Viao), я не можу отримати обладнання для відновлення після призупинення, незалежно від того, як я редагувати цей файл.

Удачі.

+312
Ubed sarigat 19 лют. 2015 р., 10:39:49

Я використовую Ubuntu вже близько 3 місяців і мій комп'ютер за якоюсь випадковою причини хоче вірити, що я живу в Гаїті, коли в реальності я живу в США, ця проблема змусила мене не бути в змозі грати в ігри, які не мають сервера в Гаїті. б хто-небудь випадково знає, як вирішити мою проблему?

+291
Vadym Fedyukovych 15 бер. 2021 р., 14:25:47

Зберігаючи вихідний код і завантажити програму прямо на свій /домашня папка може отримати трохи брудний і дезорганізовані. Зберігаючи їх до ~/завантаження папку або будь-який інший підкаталог-це добре, але ви повинні бути обережні, щоб не видалити їх, наприклад, якщо ви йдете на видалення шаленіти у вашому ~/завантаження папку, щоб позбутися від накопичених непотрібних. В якості вирішення цієї проблеми, я створив ~/проекти підкаталог, в якому у мене є окремі папки для кожного проекту програмне забезпечення, вихідний код пакета, або інший "проект". Якщо у вас не так багато проектів, щоб відстежувати, зберігаючи їх у папці "Завантаження" (або будь-яку папку) це нормально, якщо ви не заперечуєте, додатковий eyeload його там.

Для запуску версією BTSync, скачати .папка tar.gz а потім відкрийте папку завантажень Наутилусе (файловому менеджері). Потім клацніть правою кнопкою миші .файл tar.gz і вибрати пункт "Вилучити". Після завершення завантаження, відкрийте термінал і виконайте команду:

~/Завантаження/btsync_i386/розмір BTSync

І розмір BTSync буде працювати.

Ура!

+198
Adrien Luxey 31 бер. 2017 р., 21:06:16

У мене була схожа проблема десь у мене було два суперечливих таблиць розділів. Я використовував LiveCD і потім використовувати утиліту під назвою fixparts, які сортували проблему. Подробиці тут: http://www.rodsbooks.com/fixparts/.

+109
Ira Kalbrosky 18 вер. 2015 р., 21:35:09

Адоб флеш плеєр можна завантажити тут @ http://get.adobe.com/cn/flashplayer/ .

І після завершення установки необхідно перезавантажити браузер, щоб подивитися відео онлайн. Якщо це не допомогло, ви можете піти в Firefox сайт для скачування останньої стабільної версії Firefox 11.0 в http://www.firefox.com. Що може допомогти вам.

Або

Ви можете встановити веб-браузер Chromium, щоб спробувати. Відкрийте термінал і введіть наступну команду:

судно apt-отримати установку хром-браузер
+90
yoyoma2 10 бер. 2011 р., 12:59:08

Кішки мяу в основному з однієї причини, щоб спілкуватися з людьми. Здичавілі кішки, як правило, не няв. Крім того, нявкання схожа дитина плаче його мати. Домашні кішки зберігають таку поведінку з нами, оскільки ми їх опікунів.

Що я натякаю на те, що ваша кішка, швидше за все, просити щось від людей. Якщо вони дивляться на вас, поки нявкання, або поруч з вами, це послання для вас. В іншому випадку, ваша кішка може бути "покликання" для вашого друга.

Може бути, ваш друг дайте кота на вулицю випадково і вони хочуть повернутися на вулицю?

Кішки дійсно може бути дуже соціально орієнтований і сумуєш по людям, коли вони пішли, незважаючи на те, що поп-культура мали б вас вірити. Я особисто ніколи не залишайте свою кішку більше, ніж на кілька годин. Якщо я їду, я залишаю його в будинок члена сім'ї. От тільки мене.

Може бути, ваша кішка турбується, що ти знову підеш?

Моя пропозиція: знайти щось, щоб заманити вашу кішку геть, коли вони роблять це. Може, іграшку або щось ви знаєте, відволікає їх, а не лікувати / винагороду. Не викликати їх спеціально. Ми не хочемо, щоб ваша кішка думає, що вони отримають уваги на це.

Коли вони не ниття, може бути, грати зі своєю кішкою / дати їм відноситься до дверей. Таким чином ми замінимо всі погані спогади можуть бути хорошими.

+71
VMubuntu 13 вер. 2011 р., 00:13:58

об'єктив API-інтерфейсу для Python в Ubuntu 13.10 зламаний, ви можете проголосувати за цю помилку - https://bugs.launchpad.net/singlet/+помилка/1248050

+47
tzxAzrael 3 лип. 2014 р., 12:46:52

Показати питання з тегом